หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี-การเงิน (CFO)

CFO (Chief Financial Officer)
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
ยานพาหนะ/อะไหล่ , การคมนาคมขนส่ง
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.บริหารและอำนวยการงานด้านสายงานบัญชี–การเงิน อาทิ ฝ่ายบัญชีทั่วไป, ฝ่ายบัญชีต้นทุน, ฝ่ายงบการเงินรวม,

ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายบัญชีบริหารและวิเคราะห์งบการเงิน, ฝ่ายกฎหมาย

2.ควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3.บริหารงานบุคคลภายในฝ่ายบัญชี-การเงิน

4.ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

 .- อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี

 .- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

 .- มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านบัญชี วางแผนการเงินการลงทุน งบประมาณ และการบริหารเงินขององค์กร

 .- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสายงานด้านบัญชีและการเงิน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม

 .- มีความรู้และความเข้าใจในระบบ ERP และ/หรือ สามารถใช้งาน ORACLE ได้

 .- ความสามารถในการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน และการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 .- มีความรู้เกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กลต. และ ตลท.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 200,000 - 300,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การบัญชีบริหาร
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2502 อยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งมาประมาณ 57 ปี ดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ และรถบรรทุกเฉพาะกิจ, ผลิตไฮดรอลิคและ เพลา,ประกอบรถดัดแปลง, ผลิตแม่พิมพ์และจิ๊กประกอบ,ผลิตรถ และเครื่องจักรกล การเกษตร 
ชื่อผู้ติดต่อ : Miss.Nipaporn
ที่อยู่ : 39 Moo 12Petchkasem Road,, Om-noi, Kratumban, Samut Sakhon 74130
โทรศัพท์ : 084-5474411
โทรสาร : 0-2420-0027 ext 1057
โฮมเพจ : http://www.sammitr.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)