หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ACCOUNTING MANAGER
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รวบรวมงบการเงิน (งบการเงิน และ งบกำไรขาดทุน)
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และ Deferred Tax
 • จัดทำงบต้นทุนขาย งบกระแสเงินสด รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารในระบบ
 • ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสูงกว่า
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตผักและผลไม้แช่แข็งส่งออกต่างประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 ลูกค้าหลักของบริษัทคือประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถ.สุริวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ และมีโรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อมาทำงานประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหนครดังนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางอาภรณ์ นันทไชย
ที่อยู่ : 299 ม. 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5384-8088-92
โทรสาร : 0-5384-8097