หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

รองผู้จัดการแผนกขาย

Asst.Sales Manager
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่วมวางแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการประจำเดือน

- ดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการให้กับลูกค้าที่ เข้ามาชมโครงการ (Walk-in) และโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ (Call-in) รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถปิดการขายได้สำเร็จ เช่น พาเข้าชมโครงการ, ประสานงานกับธนาคารในการขอสินเชื่อ เป็นต้น

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ เช่น ใบเสนอราคา, ใบจอง, ใบทำสัญญา เป็นต้น

- ติดต่อนัดหมายลูกค้าเข้ามาดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น นัดทำสัญญาการขาย, นัดเข้าตรวจอสังหาริมทรัพย์, นัดโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น รวมถึงดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการได้อย่างราบรื่น

- จัดทำรายสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายในความรับผิดชอบของตนเอง เช่น รายงานสรุปข้ามาชมโครงการ (Walk-in) และโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ (Call-in), รายงานสรุปลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect) ประจำวัน, รายงานการขายประจำวัน เป็นต้น

- ประสานงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับขาย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งใบจองและเอกสารประกอบการจอง (AI) ให้กับแผนกบริหารสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อทำสัญญาการขาย, ส่งใบจองและเงินจองให้กับหน่วยงานบัญชี เป็นต้น

- ออกตลาดเยี่ยมชมโครงการคู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขาย

- ร่วมวางแผนการขายพื้นที่เช่า อาคารสำนักงาน และร้านค้า ประจำเดือน

- ขายพื้นที่เช่า อาคารสำนักงาน และร้านค้าให้กับลูกค้าที่ เข้ามาติดต่อ (Walk-in) และโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ (Call-in) รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถปิดการขายได้สำเร็จ เช่น พาเข้าชมโครงการ

- จัดเตรียมพื้นที่เช่า อาคารสำนักงาน และร้านค้า ให้อยู่สภาพดี ก่อนลูกค้าเข้าเยี่ยมชม

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายพื้นที่เช่า เช่น ใบเสนอราคา, ใบจอง, ใบทำสัญญา เป็นต้น

- ติดต่อนัดหมายลูกค้าเข้ามาดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น นัดทำสัญญาการขาย เป็นต้น รวมถึงดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขายพื้นที่เช่าได้อย่างราบรื่น

- รับจองพื้นที่เช่า และรับชำระเงินประกันการจองจากลูกค้า

- สอนงานการขายให้กับพนักงานใหม่หรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุงานน้อยกว่า

- ช่วยเหลือพนักงานใหม่หรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุงานน้อยกว่าในการปิดการขายกับลูกค้าที่ขายยาก หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย

คุณสมบัติ

-

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 9 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท
THE BEST QUALITY LIVING EXPERIENCE
Charn Issara Development Public Company Limited is one of the forefronts in Thailand’s real estate development. For over the past three decades, we have grown dramatically and continuously not only in terms of financial turnover and employees, but also in our ability to offer new heights of quality living through housing innovations.
 
With expertise and experience in developing premier residential properties, we have long been an initiator and a leader of more than 20 award-wining property developments, ranging from single-detached houses, townhomes, condominiums and luxury villas. Additionally, we offer hotel management services and office space for rent complete with premium facilities. All of which are strategically located in an optimal location in support of every lifestyle.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 10th Fl., Charn Issara Tower II, 2922/200 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020,02-3082020,084-228-6030
โทรสาร : 0-2308-2990
โฮมเพจ : http://www.charnissara.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)