หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ล่ามภาษาพม่า

ล่ามภาษาพม่่า
บริษัท มิราอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ธุรกิจบริการ
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงานในฝ่ายผลิต

2.ดูแลจัดการประสานด้านงานแรงงานต่างด้าว พม่า

3.จัดทำเอกสาร /แปลเอกสารต่าง ๆ

4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 22-40 ปี 

2.สามารถแปลและจัดทำเอกสารภาษาพม่าได้ 

3.ใช้คอมพิวเตอร์ MS.office ได้ดี เช่น Word /Excel /PowerPoint

4.สื่อสาร,ฟังพูด,อ่านเขียน,ภาษาพม่าและไทยได้เป็นอย่างดี 

5.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี 

6.มีความคล่องตัว ขยันอดทน เรียนรู้งานได้เร็ว 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มิราอิ (ไทยแลนด์) จำกัด   ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานให้กับธุรกิจ 
ที่อยู่ : 520/29 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 033-138-141
โฮมเพจ :