หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ล่ามแปลภาษาจีน

Chinese interpreter
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน
- ประสานงานต่างๆ ภายในองค์กรระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานคนจีน
- เป็นล่ามในที่ประชุมต่างๆ ของบริษัทฯ
- เป็นล่ามภาคสนาม
- ปฏิบัติงานวัน จันทร์-เสาร์
-ล่ามแปลภาษาจีน
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา ภาษาจีน

-ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsofe office ได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
สวัสดิการ
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์แกรนด์ อาคาร A ชั้น 17 แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม.
โทรศัพท์ : 02-053-5861-2
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)