หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรกระบวนการ

Process Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

โรงงานอมตะนคร, ชลบุรี


1. วิเคราะห์ปัญหาด้านต้นทุน และผลิตภาพของกระบวนการผลิต เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

2. ริเริ่ม และบริหารโครงการด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ

3. สามารถเป็นวิทยากรภายในอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการได้

4. ศึกษาแบบและวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้ากำหนด

5. เขียนแผนงาน และนัดหมายประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์

6. ติดตามผลการพัฒนา รายงานและสรุปผลให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ

7. ส่งมอบงานเพื่อดำเนินการผลิตต่อไป


คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 
• ใช้โปรแกรม Auto cad ได้
• สามารถใช้ computer ได้ดี (Ms Office, Word , Excel , Power Point & Internet)
• มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความสามารถพิเศษ:
• ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สมรรถนะที่จำเป็น
• การวางแผนงาน
• การคิดวิเคราะห์
• การโน้มน้าวใจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

เพศ/อายุ
• ชาย / หญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป

ความรู้สำคัญ
• ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและกระบวนการผลิต
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพ TS ของลูกค้า
• ความรู้ด้าน SPC (Statistics Process Control)
• ความรู้เรื่องเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ
• ความรู้เรื่อง IATF 16949


ทักษะสำคัญ
• ทักษะการบริหารโครงการ
• การใช้โปรแกรม Microsoft Office
• ทักษะภาษาอังกฤษ
• ประสบการณ์ผ่านงานด้านการปรับปรุงกระบวนการ และ/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติงานที่โรงงานอมตะนคร 10 ตำแหน่ง /

ผู้สนใจ สามารถส่งจดหมายสมัครงาน หรืออีเมล์ แนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน พร้อมหลักฐานการศึกษามาที่

บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด
700/342 หมู่ที่ 6 นิคมอมตะนครชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-214-357  
E-mail : recruitment@siamcalsonic.co.th 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

SIAM CALSONIC CO.,LTD.is join venture between Thai and Japan that establishment in 1996 with BOI promotion. We has been developing and manufacturing  for automotive part such as Inter Cooler, Radiator, Exhaust, Motor Fan, Converter that supply to our customers NISSAN, ISUZU, FORD, MAZDA, MITSUBISHI. The manufacturing site is located at Amata Nakorn Industrial Estate Chonburi and Bangplee Samuthprakan KM 21. We are looking for competent talents to be part of our success.


 


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 700/342 Moo 6, Tambol Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000
โทรศัพท์ : 038-214-357-9
โทรสาร : 038-214-356
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด