หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรการผลิต

Production Engineer
บริษัท ซัมม่า เอ็น.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด
เครื่องจักร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับนโยบาย
2. วางแผนวิธีการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และระยะเวลาการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ให้ถูกต้อง
3. ควบคุมการสั่งการใช้วัสดุ
4. ควบคุม ดูแลงาน ให้เป็นไปตามเอกสารที่กำหนด ทั้งด้านคุณภาพงาน ความแม่นยำถูกต้องของงาน ความปลอดภัยระหว่างดำเนินการผลิต และรายงานผลการผลิตตามความเป็นจริงให้กับผู้บังคับบัญชาต่อไป
5. รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด
6. รายงานความผิดพลาดตามความเป็นจริงต่อผู้บังคับบัญชา และติดตามการแก้ไขอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล, โยธา หรือใกล้เคียง
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความสามารถพื้นฐานการใช้โปรแกรม Computer พื้นฐาน AutoCAD, Microsoft Office

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก,สแตนเลสและเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
ที่อยู่ : 63/9 หมู่ที่ 3 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบล บางพูน อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2567-1341-4
โทรสาร : 0-2567-1346
โฮมเพจ : http://www.summa.co.th