หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรการผลิต

Production Engineer
บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Refrigerator)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต
 • ออกแบบ Production Process ให้เกิด ประสิทธิภาพ กำลังการผลิตสูงสุด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม
 • วิเคราะห์สาเหตุที่กระทบต่อกระบวนการผลิตทั้งในเชิงพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
 • พัฒนากระบวนการผลิตและ/หรือใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
 •  ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ 
 •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , อุตสาหการ , อิเล็คทรอนิคส์ , Function Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , PRO-E ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ ฟัง พูด อ่าน และ เขียนได้ 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office ได้ดี  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Free shuttle bus
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Overtime pay
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 3 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
We, member of TOSHIBA Group and operating the BOI priviledge promoted business located at the Bangkadi Industrial Park, Pathumthani Province, are looking for the energetic & caliber person to join our company 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Natcha Mahatanabamrungkit
ที่อยู่ : natcha.m@midea.com
โทรศัพท์ : 095-134-8641
โทรสาร : 02-5011400 Ext.2101
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Refrigerator)
คีย์เวิร์ด : วางแผนการผลิต , ควบคุมการผลิต , เทคนิคการผลิต , การผลิต , บริหารการผลิต , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , Manufacture , Production , Product Quality Planning , Production Engineering , Msa , Spc , ดูแลเครื่องมือวัด , การจัดการการผลิต , Production Management , กระบวนการผลิต , มาตรฐานการผลิต , Productivity Improvement , Six Sigma , Industrial , Operations Excellence , Production Improvement , ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต , Turbine , Boiler , บำรุงเครื่องจักร , Esp , Apparel , Garment , เครื่องนุ่งห่ม , ผลิต , เครื่องแต่งกาย , โรงงานผลิต , Pattern , แพทเทิร์น , Textile , Clothing , Nav , Dynamics Nav , Navision , Erp , Sap , Financial Management , Enterprise , Supply Chain , ควบคุมต้นการผลิต , Service Management , ผลิตสินค้า , ฝ่ายผลิต , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , Production Control , Production Development , Process Development , พัฒนากระบวนการ , งานผลิต , บรรจุภัณฑ์ , Quality Control , Quality Assurance , Quality Process , Flexible Packaging , Plastic Packaging , บรรจุภัณฑ์พลาสติก , Lamination , Laminate , Bopet Film , Printing , Qa , R&d , ดูแลเครื่องจักร , Eps Injection , งานประกอบ , Fabrication , ควบคุมงานผลิต , ควบคุมคุณภาพ , ผลิตและประกอบ , ควบคุมโครงการ , บริหารงานโครงการ , Project Management , Project Control , ควบคุมไซต์ , ควบคุมงานก่อสร้าง , Site Control , ตรวจสอบการผลิต , Manufacturing Planning , Material Planning , Plant Management , Packaging , Packaging Development , Plastic Packaging Production , พัฒนาบรรจุภัณฑ์ , Product Development , Manufacturing , Software , Syteline , Mrp , Planner , Plant Director , Continuous Improvement , Oem , จัดการการผลิต , บริหารงานผลิต , ส่วนผลิต , ควบคุมโรงงานการผลิต , บริหารโรงงาน , Technician Extrusion , Extrution , ตรวจเช็ค