หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer

Project Sales Executive
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องจักร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบดูแลการขาย เครื่องมือวัดแบบติดตั้ง
- กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
- เก็บข้อมูลลูกค้าและตลอดจนประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- ฝึกอบรมการใช้งานติดตามการรับชำระเงิน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางบริษัทฯกำหนด เช่น การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001และระเบียบฝ่ายขายประจำปี
คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย 22 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีเทคนิค อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หรือเคยทํา lab การวิเคราะห์นํ้าด้านสิ่งแวดล้อมจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี

- บุคลิกภาพ รูปร่าง หน้าตาดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนตัว สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานและเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
- พร้อมเริ่มงานทันที
เงินเดือน: 18,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น + ค่ามัน + ค่าเสื่อมรถ)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Vehicle allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าพาหนะ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Entech Industrial Solution Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental.

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
ก่อตั้งมามากกว่า 24 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ testo จากประเทศเยอรมันนีเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปในส่วนธุรกิจด้านระบบวิศวกรรม (System Integration) ของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ระบบกล้องวงจรปิด

บรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย โรงงานผลิตตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ผลิตภัณฑ์ ACCUPLUS นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้บริการหลังการขาย ทั้งงานบริการซ่อม งานสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
ที่อยู่ : 17/121 Soi Ngamwongwan 47 Yak 48, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2779-8888 กด 0
โทรสาร : 0-2779-8899
โฮมเพจ : http://www.entech.co.th