หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกร

Engineer
บริษัท เบเยอร์ จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลควบคุมการติดตั้งระบบเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโรงงาน รวมถึงดูแลระบบควบคุมเครื่องมือวัดต่างๆ

- พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านระบบ PLC หรือ DCS อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ สีทาอาคารคุณภาพสูงครบวงจร ที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริโภคมานานถึงครึ่งศตวรรษทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากจากพันธมิตรระดับเวิลด์คลาสในการร่วมวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในวันนี้ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 90, 92 Bantudthong Rd., Rachatavee, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2611-3434
โทรสาร : 0-2611-3115
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบเยอร์ จำกัด