หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรคอมพิวเตอร์ (ประจำศูนย์บริการพิษณุโลก )

Computer Engineer
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือน มิถุนายน 2563
3. มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
4. สามารถเดินทางไปทำงาน และหรือประจำอยู่ในจังหวัดต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายได้
5. หากมีภูมิลำเนาในภาคเหนือตอนล่างจะได้รับการพิจารณาก่อน ผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานจะได้รับ
•เงินเดือน สวัสดิการ โบนัสประจำปีและ การประกันสุขภาพของ BUPAตามที่บริษัทและกฏหมาย กำหนด 
•การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ

สมัครด่วนโดยส่งประวัติ (CV) พร้อมวุฒิการศึกษาที่ hrd@lanna.co.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ลานนาคอม จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ฝึกอบรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานดังต่อไปนี้

Lannacom Co., Ltd.

The Information Technology Solutions provider for higher education institute in the northern part of Thailand seeking for our team members for expanding our business as followed:

 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
โทรศัพท์ : 053-441-480
โทรสาร : 053-441481
โฮมเพจ : http://www.lanna.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลานนาคอม จำกัด