หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรคอมพิวเตอร์

System Engineer
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
พิษณุโลก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ติดตั้ง ตั้งค่า บริหารจัดการ และแก้ปัญหา ในโซลูชั่นที่ติดตั้งให้กับลูกค้าให้พร้อมใช้งาน
 2. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แก่ลูกค้าในโซลูชั่นที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 3. วางแผนการพัฒนาความรู้ทางเทคนิคของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถเรียนรู้ใน ผลิตภัณฑ์ และ โซลูชั่น ในสายงานที่เกี่ยวข้องดูแล
 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และองค์กร
 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
 5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 6. มีทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 7. มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
 8. สามารถสนับสนุนและประสานงานที่รับผิดชอบได้ 24x7
 9. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : พิษณุโลก
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลานนาคอม จำกัด www.lanna.co.th ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและกระบวนการ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
โปรดสมัครด่วนหากมีคุณสมบัติดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
โทรศัพท์ : 053-441-480
โทรสาร : 053-426-100
โฮมเพจ : http://www.lanna.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลานนาคอม จำกัด