หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรจัดซื้อ

purchasing engineer
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับงานไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรและงานก่อสร้าง
ของบริษัทฯ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อ
2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
3. ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด
4. ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
5. ประสานงาน ติดตามกับผู้ขายในกรณีที่สินค้าหรืออะไหล่ มีปัญหาหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
6. ดำเนินการส่งมอบสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า
7. ดูแล ติดตาม และควบคุมงานของผู้รับเหมาที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องจักร งานก่อสร้าง ตกแต่ง ฯลฯ ของบริษัท
8. วิเคราะห์ประเมินผู้ขาย และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้ขาย
9. จัดทำ P/O การสั่งซื้อและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ
10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
ตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาใดก็ได้
อายุ 25 ปีขึ้นไป
เพศ ชาย / หญิง
ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่ เครื่องจักร อย่างน้อย 2 ปี
ความรู้ / ความสามารถพิเศษ
มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักร
สามารถคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุงอาคารสถานที่
มีความรู้ในการหาข้อมูล / แหล่งในการหาผู้ผลิต ผู้รับเหมา ใหม่ๆ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หากสามารถใช้โปรแกรม Autocad หรือ อ่านแบบก่อสร้างเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพ
1. คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
3. ละเอียดรอบคอบแม่นยำ
4. มีไหวพริบในการเจรจาต่อรอง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฟิตเนสสำหรับออกกำลังกาย
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • ลาพักร้อน
 • สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอัครพร บรรจงศิลป์, คุณวัลภา ศรีเบ้า
ที่อยู่ : 1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1051-5 ต่อ 584,589
โทรสาร : 0-2678-1051-5 ต่อ 594
โฮมเพจ : http://www.topp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)