หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรจัดหา (เครื่องกล) - ประจำสำนักงานใหญ่สีลม

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา: ผู้ช่วยผู้จัดการ, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)


รับผิดชอบด้านการสรรหาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง/งานระบบ พร้อมทั้งตรวจดูคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่โครงการต้องการและให้ได้คุณภาพที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1 รับทราบนโยบายการบริหารงานของฝ่ายจัดซื้อและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2 จัดเตรียม TOR และส่งให้ Vendor สำหรับงานจัดซื้อ (Main Equipment) , วัสดุที่ต้องซื้อในงานก่อสร้าง/งานระบบ
3 ประสานงานกับวิศวกรโครงการเพื่อหาผู้รับเหมาช่วง, ผู้ขาย
4 สอบราคาสินค้าและติดตาม Vendor เพื่อเร่งรัดให้เสนอราคาให้เป็นไปตาม Schedule ที่ได้จัดเตรียมไว้
5 ชี้แจงข้อกำหนดของ Specification และขอบเขตของงานตาม TOR ให้กับ Vender
6 พิจารณา Specification และขอบเขตของงานที่ Vendor เสนอราคา ชี้แจงให้ Vendorทางและทำการแก้ไขมา
ให้เป็นไปตาม TOR
7 จัดราคาเปรียบเทียบ,ต่อรองราคาสินค้า ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง,จัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ให้ผู้จัดการแผนกจัดหา ต่อรองราคา และคณะอนุกรรมการจัดซื้อ
8 ติดตามใบเสนอราคาสุดท้ายจากผู้ขาย/ผู้รับเหมาช่วงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมเอกสาร Handover
งานจัดเก็บเอกสาร TOR,ใบเสนอราคาและใบเปรียบเทียบราคาแยกแต่ละสินค้าและโครงการ
9 บันทึกเอกสารที่ส่งและรับจาก Vendorและหน่วยงาน
10 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- จบ วิศวกรรมเครื่องกล อายุ 24 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)


ประสบการณ์โดยตรงด้านงานจัดซื้อและการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)

1 สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ดี
2 มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัทและบริษัทภายนอกเป็นอย่างดี
4 มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง
5 สามารถบริหารงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
6 มีความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผน และการตรวจสอบในงานจัดหาได้อย่างแม่นยำ

หยุด เสาร์-อาทิตย์  ประจำ สำนักงานใหญ่สีลม
เงินเดือน 20,000 - 30,000 / มี OT 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)