หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรซอฟท์แวร์ / โปรแกรมเมอร์ (react native/angular/nodejs)

SOFTWARE ENGINEER / DEVELOPER / PROGRAMMER (react native/angular/nodejs)
บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Work with full stack Web/Mobile Application technology is plus
 • Design Database system
 • Design and Develop front to back Web/Mobile Application
 • Coding API for Web/Mobile Application and 3rd party
 • Researching new technology
คุณสมบัติ
 • Have at least 1 knowledge in Angularjs, Reactjs, Nodejs, or React native
 • Strong background in SQL Database
 • Knowledge of NoSQL (MongoDB, Redis) is a plus
 • Experiences : 1 years
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 6 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือน ประจำปี
 • ลาบวช
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจในการวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี รวมไปจนถึงการผลิต จำหน่าย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ทางด้านรบบจราจร และรบบขนส่ง พร้อมทั้งรบบที่กี่ยวซ้อง รวมไปจนถึง ออกแบบ และบริหาร ศูนย์บริหารระบบจราจรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ 
ในปัจจุบัน บริษัทยังได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดเดิม พร้อมกับตอบสนองควาต้องการของตลาดที่เที่ยวเนื่องกันได้มากขึ้น เช่น ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมระบบบริหารจัดการ
อีกทั้งบริษัท ยังได้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาภาครัฐ เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองต่าง ๆ เติบโตอย่างถูกทิศทางและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ
 
ที่อยู่ : 1999/29 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2514-3331-2
โทรสาร : 0-2514-3330
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด