หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า,เครื่องกล)

Maintenance Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถสมัครงาน และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

• จัดการงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา ในทุกๆกิจการประปา ให้ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ

• จัดทำมาตรฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์แต่ละประเภท ใช้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน
• นำข้อมูลที่ได้จากการซ่อมบำรุง มาประเมินและวิเคราะห์ผลในเชิง สถิติ และ แนวโน้ม
• จัดการวางแผนงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา แต่ละกิจการประปา
• การจัดการเรื่อง Spare Part List ในระบบงานซ่อมบำรุง
• ติดตามการควบคุมการใช้พลังงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำประปา น้ำเสีย การจัดการพลังงาน และอุปกรณ์ใช้งาน เช่น Pump, Pipe,  Valve ฯลฯ
• มีความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาประเภทต่างๆ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการบำรุงรักษา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
            บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
The Company doesn't have policy in requesting for any bribe in recruiting a person to work with the Company. If any person asks for money or things in replacement with the recruitment to work at East Water, please notify MD@uu.co.th

 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Thanita
ที่อยู่ : 1 Vipavadeerangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-1600 Ext.2447
โทรสาร : 0-2272-1602
โฮมเพจ : http://www.eastwater.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)