หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงาน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)

Maintenance Engineering
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งหมด
2. ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า – เครื่องกล –ระบบท่อ-เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 32 ปี และจบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัดและควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม 1-5 ปี
3. มีความรู้เรื่อง ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา CMMS
4. มีความรู้เรื่องงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน
6. มีความรู้ การวางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
7. มีความรู้ด้าน ISO
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การวัดคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบงานประปา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการบำรุงรักษา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 3 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันรับสัมปทานในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี รวมถึงการได้สิทธิในการผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการรับจ้างผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีความประสงค์ที่รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางกายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในหลายอัตรา :

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพลกฤษณ์ อัศววราตระกูล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 30/130 Moo 12, Buddha Monthon 5 Rd., Rai Khing, Sampran, Nakhon Pathom 73210
โทรศัพท์ : 0-2019-9490 ต่อ 1218
โทรสาร : 0-2420-6064
โฮมเพจ : http://www.ttwplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)