หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี)

Maintenance Engineer
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับบัญชา
คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 2-5 ปี  
3. ประสบการณ์ 1 ปี ในระดับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะการประสานงาน 
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6. หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการบำรุงรักษา
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ประกันชีวิต
3.ประกันสุขภาพ
4.ค่ารักษาพยาบาล
5.ทุนบุตรพนักงาน
6.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
7.โบนัสประจำปี
8.ปรับเงินเดือนประจำปี
9.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
10.ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันรับสัมปทานในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี รวมถึงการได้สิทธิในการผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการรับจ้างผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีความประสงค์ที่รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางกายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในหลายอัตรา :

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพลกฤษณ์ อัศววราตระกูล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 30/130 Moo 12, Buddha Monthon 5 Rd., Rai Khing, Sampran, Nakhon Pathom 73210
โทรศัพท์ : 0-2019-9490 ต่อ 1218
โทรสาร : 0-2420-6064
โฮมเพจ : http://www.ttwplc.com