หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง

Maintenance Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย
นครปฐม
คุณสมบัติ

• ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

• วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

• สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้

• มีเงินเดือน + เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเข้ากะ, สวัสดิการอื่นๆ

• มีสวัสดิการและชุดยูนิฟอร์ม

• มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

• วุฒิ ปวส เงินเดือน (เริ่มที่ 12,000 บาท ขึ้นไป)

• วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน (เริ่มที่ 15,000 บาท เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป)

• ทำงานที่โรงงาน พุทธมณฑล สาย 5 ซอยไร่ขิง 30 สามพราน

 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เมคคาทรอนิกส์
เกี่ยวกับบริษัท

We are one of leading business printing industries in Thailand. The manufacturer and distributor to serving a premium printing quality and all of high quality product, also services to satisfaction market demand in the highly condition market competition. Our vision are focusing and driving to the new market trend and team improvement for a future as fast as we can. Our key successful concept is “Everything Possible” So, we are looking for a candidate who is a person which self motivated, positive attitude, honesty, good vision and intelligent hard working to join our team to become one.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ชั้นนำในระบบออฟเซ็ทที่มีความมั่นคง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เป็นระยะเวลา 20 ปี มีนโยบายและวิสัยทัศน์ก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ เพื่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานและบริษัทฯ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

 

ที่อยู่ : 117/144 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-0210-5, 0-2433-9126-8
โทรสาร : 0-2882-5282
โฮมเพจ : http://www.royalpaperforms.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด