หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรบริการหลังการขาย

Sales Engineer
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับเรื่องบันทึกเอกสารแจ้งซ่อมจากทางลูกค้า,ฝ่ายขาย เพื่อบันทึกผลทำกราฟสถิติของข้อมูล
2. ดูแลทีมงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหา
3. ดูแลทีมงานกำหนดการเข้า PM และออกบริการตามแผนประจำเดือน
4. สรุปข้อมูลปัญหาการออกบริการของแต่ละครั้งที่ได้รับ ส่งผู้จัดการแผนก
5. จัดทำใบประเมินราคางานซ่อมส่งผู้จัดการแผนก
6. จัดทำรายงานต่างๆของแผนกเพื่อเสนอต่อผู้จัดการแผนกและทำรายงานข้อมูลประชุม Management Review แต่ละไตรมาส

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ด้านระบบ PLC ระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์ หรือการผลิตรถบรรทุก รถพ่วง (พิจารณาพิเศษ)
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
6. มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. มีความรู้และเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO 9001
8. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและฝึกอบรมในการเป็น Audit ตรวจสอบระบบคุณภาพ
9. สามารถใช้ Computer และสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆได้ และใช้ Program MS Office ได้เป็นอย่างดี
10. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
ออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตตัวถังติดตั้งระบบวิศวกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถ บรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน รถไฟรถดับเพลิงรถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลําเลียงพล งานบริหารโครงการในการสร้างเรือตรวจการไกลฝั่ง งานบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น 
บริษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการ 3 กลุ่ม 
1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) 
2. ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) 
3. บริหารโครงการ และงานบริการ (Project Management and Service)
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอำนวยพร
ที่อยู่ : 265 Moo 4, Klangmeung Rd., T. Meungkhao, A. Meung Khonkaen, Khonkaen 40000
โทรศัพท์ : 043-043-888,081-3911-770
โทรสาร : 043-043-899
โฮมเพจ : http://www.cho.co.th