หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรประกันคุณภาพ-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บ.ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด) (บ้านบึง ชลบุรี)

R&D Office
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งควมคุมการเดินตัวอย่างในสายการผลิต
• คัดสรรวัตถุดิบ และปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
• ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ดำเนินการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการวิเคราะห์
• ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, Supplier
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฏิบัติงานที่ กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ถ.พานทอง-บ้านบึง จ.ชลบุรี

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งทอหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะการสื่อสารดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีสิ่งทอ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เส้นใยสังเคราะห์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมเคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีสิ่งทอ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐวดี แก้วประวัติ (นัทตี้)
ที่อยู่ : บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 080-919-1655
โทรสาร : 0-2259-2721
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน