หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรประจำฝ่ายผลิต สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า เคมี (ประจำโรงงาน) (จังหวัดมหาสารคาม/นครราชสีมา)

Production Engineer
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
นครราชสีมา, มหาสารคาม
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญฺิง

- อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล เคมี ไฟฟ้า อุตสาหการ

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- ใช้พิวเตอร์โปรแกรม Excel ประยุกต์กับงานได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานตั้งอยู่ได้ (จังหวัดมหาสารคาม/นครราชสีมา)

- ยินดีพิจารณานิสิตที่จบการศึกษาใหม่

สวัสดิการ

- เงินเดือนเริ่มต้นที่รายได้รวม 18,000-.บาท

- ทำงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสังคม

- สหกรณ์เครดิตยูเนียนออมทรัพย์

- ยูนิฟร์อม

- ฌาปณกิจสงเคราะห์

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- บ้านพักพนักงาน น้ำ ไฟฟ้า

- ปรับเงินเดือนตามค่าครองชีพ

- โบนัส

ติดต่อสอบถามที่ ID LINE 99560

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา, มหาสารคาม
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มวังขนาย เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี นครราชสีมาและมหาสารคาม ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลคาราเมล น้ำตาลทรายแดงฯลฯ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Hr Manager
ตำแหน่ง : Hr Manager
ที่อยู่ : 43 อาคาร ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2210-0853-72 ต่อ 82202,081-207-0979
โทรสาร : 0-2675-8333-6
โฮมเพจ : http://www.wangkanai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด