หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Project Engineer (ประจำจังหวัด นครราชสีมา)

วิศวกรประจำโครงการ
ด่วนมาก!
บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำ เดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข

- จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง

- ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การเก็บงานแจ้งซ่อม ก่อนโอน/หลังโอน และงานแก้ไข งานซ่อมบ้าน Stock ของผู้รับเหมาผ่านโฟร์แมน และวิศวกรสนามให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

- ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์

- ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย และบริหารโครงการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม

- ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

- ทำการสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือมายังฝ่ายก่อสร้าง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.โยธา)

- มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม อย่างน้อย 5 ปี ในระดับหัวหน้างาน

- มีความรู้ในระบบงานก่อสร้าง ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในเรื่องยอดขาย/ยอดโอนของโครงการ

- มีความสามารถบริหารโครงการ,งบประมาณ,ต้นทุน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

- หากเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
  • ประกันสังคม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วยประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยมามากกว่า 25 ปี ของผู้ประกอบการในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของจังหวัดนครราชสีมารวมแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน และ ดำเนินการมาแล้วกว่า 10โครงการ
บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
มุ่งเน้นในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ พร้อมดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ลงตัวต่อทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
 
ชื่อผู้ติดต่อ : แยม
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0630402150
โฮมเพจ : http://www.anasara.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
คีย์เวิร์ด : civil , โยธา , ก่อสร้าง , อสังหาริมทรัพย์ , Real Estate , Property , บ้าน , หมู่บ้านจัดสรร , Real Estate Development , โครงการก่อสร้าง , โครงการบ้าน , หมู่บ้าน , บ้านจัดสรร , วิศวกรโครงการ , วิศวโยธา , Construction , จัดการโครงการ , บริหารงานโครงการ , ควบคุมโครงการ , Project Planner , บริหารโครงการ , วางแผนโครงการ , ตรวจสอบผู้รับเหมา , พัฒนาโครงการ , Project Development , Property Development , การจัดการโครงการ , Real-estate , ควบคุมคุณภาพ , มาตรฐานคุณภาพ , รับรองคุณภาพ , Quality Compliance , ตรวจติดตามคุณภาพภายใน , วิศวกรควบคุมคุณภาพ , ตรวจสอบคุณภาพ , ประกันคุณภาพ , Quality Assurance , Quality Control , Quality Control , quality Assurance , Quality Control , quality Assurance , Quality Control , quality Assurance , Quality Control , quality Assurance , ตรวจคุณภาพ , ควบคุมต้นทุน , วิเคราะห์โครงการ