หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการประเมินราคาโยธา ภาษาอังกฤษได้ (ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง )

Estimate Engineer
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)
รับผิดชอบด้านการตรวจสอบแบบและการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินราคาโครงการ การประมาณการ
วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง/งานระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)
1 ตรวจสอบแบบ และวางแผนงาน เพื่อให้ส่งงานได้ทันตามกำหนดของโครงการ
2 ศึกษาแบบ และข้อกำหนด ของโครงการที่จะทำราคาให้ละเอียด
3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบ, ดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยจากโครงการ
4 ถอดจำนวนสินค้า-วัสดุจากแบบ และขอราคาจากร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลประเมินราคาโครงการ
5 รวบรวมใบเสนอราคาจากร้านค้า
6 จัดทำต้นทุนของระบบของโครงการ
7 จัดทำใบเสนอราคาพร้อมบัญชีแสดงรายการตามรูปแบบโครงการ
8 เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ไว้เป็นข้อมูลของระบบ
9 จัดทำรายงานผลงาน, ปัญหา, อุปสรรคในการทำงานในแผนกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
10 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ( Education Background )
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประเมินราคา 10 ปี ขึ้นไป / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เคยทำงานกับชาวต่างชาติ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)
1 สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, MS. Project ได้ดี
2 มีความเข้าใจในเนื้องาน การประมูลงานในธุรกิจก่อสร้างและงานระบบเป็นอย่างดี
3 มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดี
4 สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
5 มีความละเอียดรอบคอบ และความแม่นยำในการประเมินราคา 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)