หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Quality Assurance Engineer
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า (Supplier)ในการวิเคราะห์พิจารณา ตัดสิน ปัญหา และตัดสินใจในการแก้ปัญหา
2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา
4. จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อรองรับให้หน่วยงานผลิตใช้
5. จัดทำ และปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนนำเข้า
6. ควบคุมรับประกันคุณภาพและตรวจสอบชิ้นส่วน New Model
7. ทำความเข้าใจในเอกสารเอกสาร ECN , Exceptional Fabrication Instruction ,Drawing Change, Process Change,
Approval Trial Verification และ อธิบายให้กับพนักงานทราบ
8. แสดงความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้างานตำแหน่งที่สูงกว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนงานต่าง ๆ
9. แนะนำเทคนิคและวิธีการตรวจสอบการควบคุมรับประกันคุณภาพให้กับ Supplier
คุณสมบัติ
 •  เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและปั้มโลหะ
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัญหา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี
 • ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
 • ค่ากะ
 • ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี
 • ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท
 • ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด
 • ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ค่าพวงหรีด
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
 • รถรับ – ส่งพนักงาน ตามเส้นทางและระยะทางที่บริษัทกำหนด
 • รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ
 • เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท
 • เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท
 • เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
 • โรงยิม
เกี่ยวกับบริษัท

แคนนอน เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มียอดขายทั่วโลกรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมีสาขาทั่วโลกกว่า 294  สาขา  บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ได้มีการขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน กันยายน 2554 เป็นโรงงานที่มีความทันสมัย สะอาด มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี   และมีสิทธิสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 304 Industrial Park 550 moo 7, Thatoom, Srimahapho, Prachinburi 25140
โทรศัพท์ : 084-555-9221, 081-853-3113, Office 037-284-600 Ext.8106, 8103, 5203, 5102
โทรสาร : 037-481-435
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด