หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรระบบ

System Engineer
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
บันเทิง/สื่อ
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทบาทและความรับผิดชอบ

ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

คุณสมบัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน
  3. ความสามารถที่ต้องการ
     - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น
     - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง
      - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี
      - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture
      - เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack
       - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพบิดา มารดา
- ค่ารถยามวิกาล
- ค่าล่วงเวลา (OT) ตามกฎหมายแรงงาน
- ตั๋วสวัสดิการสายการบินบางกอก แอร์เวยส์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศ
  • กู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำหรับพนักงานอายุงาน 1 ปี)
  • สินเชื่อธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติง จำกัด
    จดทะเบียนก่อตั้งด้วยทุน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการช่องโทรทัศน์ชื่อ “พีพีทีวี” พร้อมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าว สาระและบันเทิงต่างๆ โดยระยะแรกแพร่ภาพผ่านดาวเทียมระบบ ซี-แบนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปีเดียวกัน ต่อมาชนะการประมูลคลื่นความถี่ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่องภาพคมชัดสูง หมายเลข 36 ภายใต้มูลค่า 3,460 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปีดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มออกอากาศผ่านช่องทางดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 
    เดิมก่อนออกอากาศในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล อัตลักษณ์ช่องมีหลากสี เป็นลักษณะ วงกลมสองวง และขีด ประกอบเป็น P สองตัว และอักษร TV ในวงกลมขวา ต่อมาเมื่อเริ่มทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัล จึงเปลี่ยนเป็นกรอบสีฟ้าเทอร์ควอยต์ และพื้นสีเทาดำต่อท้ายด้วยอักษรภาษาอังกฤษ "HD"
    วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หลังกสทช. มีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องมีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นลำดับที่ 1-36 พีพีทีวีนำสี่เหลี่ยมมุมป้านสีฟ้าเทอร์ควอยต์ ระบุหมายเลข 36 
    ในการเริ่มต้นการออกอากาศช่วงแรกสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้เปิดสตูดิโอชั่วคราว ที่อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 ระหว่างนั้นจะมีการจัดสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของ พีพีทีวี ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตรงข้ามอาคารบางกอกแอร์เวย์ส)
    และได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ พีพีทีวี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 รวมถึงการย้ายสตูดิโอจากอาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 มารวมกันและออกอากาศที่สถานที่ใหม่ อาคารสำนักงานใหญ่ พีพีทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาดจนถึงปัจจุบัน  
ที่อยู่ : 5 Soi Song Sa Ard, Viphavadi Rangsit, Jom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2118-0018,0-2118-0015
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด