หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรวางแผนและควบคุมงานโครงการ (ประจำโรงงานสิงห์บุรี)

Site Engineer
บริษัท เวลแมน จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลความถูกต้องของงานติดตั้งเครื่องจักร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน
 • ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน ตามแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมิน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานที่ผิดพลาดและล่าช้าได้อย่างสมเหตุสมผล
 • ดูแลรักษาทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องจักร ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร หรือคุม Site จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานภาคสนาม และสามารถปฏิบัติงานที่หน้า Site ต่างจังหวัดได้
 • สามารถออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D, Solid Work ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบได้ดีและสามารถสั่งงานได้ตามแบบที่กำหนด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word) ได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
 • หากศึกษาในระดับ ปวส. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการปฏิบัติงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เวลแมน จำกัด เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจการค้าเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรหลากหลายชนิดให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการตลาดการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทของเรามีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม

บริษัทของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าที่หลากหลายชนิด อันได้แก่ เคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล เช่น Flocculant, Biocide, Antiscale, Antifoaming, Boiler Compound, Boiler Keeper, Pan Aids, Antilichen, Acid-inhibitor, Caustic Additive, Decolourizing Agent ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการรับรองภายใต้มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค จึงรับรองได้ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ทั้งนี้เคมีภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากในส่วนของเคมีภัณฑ์แล้ว ทางเรามีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น Solid-Liquid Separator, Reduction Gear, Vibration Motor, Well Sizer, Economizer, Continuous Vacuum Pan, Massecuite Reheater, Jet Condenser, Trayless Clarifier, Bagasse Dryer, Fluidizied bed Dryer & Cooler , Shelf Dryer & Cooler, Wet Scrubber, Ion-exchange Resin System, Polybaffle, Industrial Fan, Spray Pond Nozzle, Agitator or Mixer ฯลฯ

เป็นเวลามากกว่ายี่สิบปีของการก่อตั้ง บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารและจัดการธุรกิจในด้านการเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนและบริการทางด้านวิศวกรรม โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าของเราให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งมีการดำเนินการโดยมีการออกแบบและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ และภายใต้การควบคุมการผลิตที่มีประสบการณ์อย่างเข้มงวด

ดังนั้นลูกค้าของเรามีความมั่นใจในความทนทานของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายและยังคงตระหนักดีว่า สินค้าของเราสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีที่สุดอีกด้วย

ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Kanokwan
ที่อยู่ : 11/73 Soi Phaholyothin 32, Phaholyothin Road, Senanikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-6702-5
โทรสาร : 0-2561-2633
โฮมเพจ : http://www.wellman.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เวลแมน จำกัด