หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรวิศวกรออกแบบโครงสร้าง

Steel Solution Engineer , structure design , structure engineer , mechanical engineer
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การผลิต
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติเหล็กที่ใช้ในด้านConstruction structure

- ออกแบบ และพัฒนารูปแบบโครงสร้างของเหล็กเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

- วางแผน กำกับ ติดตาม และประสานงานทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกองค์กร ในการวิจัยและพัฒนาระบบโครงสร้างเหล็กคุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างวัสดุเหล็ก หรือโลหะ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม CAE,FEM เช่น LS-DYNA, ANSYS, ABAQUS,

- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเหล็ก คุณสมบัติของเหล็ก เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • Provident fund
 • Vacation Leave
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินค่าปฏิบัติงานพิเศษ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI), is a leading flat steel manufacturerin Thailand and Southeast Asia. With commitment to quality of our products, services, people, and environment, we have already received certification for quality, environmental and occupational health & safety systems (ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001), and three consecutive years of Prime Minister’s Awards on “Productivity Improvement”, “Environment Management” and "Quality Management" respectively, including National Award on “Safety”. In year 2003, SSI receives The Prime Minister’s Industry Award on "Safety Management", which continues receiving this award for the 4th year. Furthermore, SSI receives "The Prime Minister’s “Best” Industry Award as first company in Thailand, this Award is only presented to the organization with at least three different Prime Minister’s Industry Award and with excellence in all management aspects.

To meet with our business expansion in 2007, we are seeking many highly qualifiedpersonnel for SSI and its subsidiaries as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกนกชาติ มีแก้ว / คุณกานต์กวี นิลสิทธิกุล
ตำแหน่ง : Senior Supervisor - Recruitment
ที่อยู่ : 28/1 Prapawit Building, 2nd- 3rd Floor, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890
โฮมเพจ : http://www.ssi-steel.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)