หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรสนาม สายงานก่อสร้าง (แยกปากร่วม - ปลวกแดง จ.ระยอง โครงการใหม่ ด่วน")

Site Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน:
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre - cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 20 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การก่อสร้าง
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : การบริหารงานวิศวกรรมโยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : ครุศาสตร์โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ "บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี" ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี โดยการเปิดดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเน้นพื้นที่เป้าหมายสี่มุมเมือง คือ โซนในเมือง โซนตะวันออก โซนเหนือ และโซนใต้ ของกรุงเทพมหานคร ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับบริษัทฯ ของเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-1041-5 Ext.207, 217
โทรสาร : 0-2732-3814
โฮมเพจ : http://www.lalinproperty.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)