หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรสำรวจ

Survey Engineer
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการจัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลในการสำรวจ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
ควบคุมการทำงาน และการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การสำรวจให้ได้มาตรฐาน
ตรวจสอบและควบคุมการสำรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25-45 ปี

จบวิศวกรรมสำรวจ

หาค่าต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบก่อสร้าง

ดูแบบประกอบก่อสร้างได้โดยสเกทงานคร่าวๆได้

คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นจากแบบเพื่อเตรียมงาน

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหมุดอ้างอิง สรุปรายการทำงานประจำวัน

ดำเนินการและรับผิดชอบในการวางแนว และระดับงานก่อสร้างในโครงการ

มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม เขตสาทร 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สำรวจ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสำรวจ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ( อาคาร 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 086-788-9560
โทรสาร : 089-928-2988
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)