หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน

Energy Saving Engineer
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานอนุรักษ์พลังงาน

- งานสอบเทียบเครื่องมือวัด

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-32 ปี

- จบ ป.ตรีสาขาไฟฟ้า / พลังงาน / หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงาน

- มีความรู้เกี่ยวกับงานสอบเทียบเครื่องมือวัด

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO/IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO50001, GLOBAL RECYCLE STANDARD

- มีใบประกาศนียบัตร ผชร.หรือ ผอส.

- มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมพลังงาน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : อายุงาน 1-3 ปี สมทบ 4 เปอร์เซ็นต์ / 3-5 ปี สมทบ 5 เปอร์เซ็นต์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : อายุงาน1-3ปี สมทบ4เปอร์เซ็นต์/3-5 ปี สมทบ5เปอร์เซ็นต์/5 ปีขึ้นไปสมทบ7เปอร์เซ็นต์
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ากะ : บ่าย 55 บาท , กะดึก 65 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล : พนักงาน : ผู้ป่วยนอกปีละ 7,000 บาท, ผู้ป่วยในครั้งละ 80,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรส : ผู้ป่วยนอกปี 6000 บาท, ผู้ป่วยในครั้งละ 80,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลบุตร/ธิดา(ไม่เกิน 3 คน) : ผู้ป่วยนอกปีละ 6000 บาท/คน, ผู้ป่วยในครั้งละ 80,000 บาท/คน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต : จำนวน 24 เท่าของค่าจ้าง / ถ้าเป็นอุบัติเหตุจำนวน 48 เท่าของค่าจ้าง
 • ประกันสังคม
 • รถรับ-ส่ง 3 สาย ทั้ง 3 กะ รวมถึงทั้งระบบทำ 4 วัน หยุด 2 วัน
 • รางวัลสุขภาพดีเด่นประจำปี : คนละ 4000 บาทต่อปี (ได้่ัทั้งพนักงาน / คู่สมรส / บุตรธิดาไม่เกิน 3 คน)
 • รางวัลอายุงาน : 5 ปี : 3,000 บาท / 10 ปี 6,000 บาท / 15 ปี 10,000 บาท / 20 ปี 12,000 บาท
 • ลาพักร้อน : อายุงานครบ 1 ปี 8 วัน, อายุงาน 3 ปี 10 วัน, อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 15 วัน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ : ปี 2559 ปันผล 4.7 เปอร์เซ็นต์ / ปี 2560 ปันผล 4.6 เปอร์เซ็นต์
 • เครื่องแบบพนักงาน : ปีแรก 3 ชุด/ ปีต่อไป 2 ชุด
 • เบี้ยขยัน : 200, 300, 700 บาท
 • โบนัส : ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ปี 2559 จ่าย 3.5 เท่าของค่า้จ้าง / ปี 2560 จ่าย 3.5 เท่าของค่าจ้าง)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เป็นบริษัทชั้นนำจากอเมริกา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015, ISO14001 : 2015, ISO/IATF16949 : 2016, ISO50001 : 2018 ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ เพื่อการส่งออกเช่น ผ้าพื้นรองเท้า ผ้าเทปพันสายไฟรถยนต์ มีผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งออกทั้งในแถบยุโรปและเอซีย 
ที่อยู่ : 208 Moo3, Laemchabang Industrial Estate เขตประกอบการเสรี 2 , T.Thungsukha, A. Sriracha, Chonburi 20230
โทรศัพท์ : 038-400-947
โทรสาร : 038-400-946
โฮมเพจ : http://www.tietexasia.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด