หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

Design Engineer
บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Refrigerator)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- หน้าที่รับผิดชอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

- ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานที่ล่าช้า งานที่สำเร็จตามเป้าหมาย

- ทำการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- จัดทำเอกสารข้อมูลการออกแบบและ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย / เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

- มีประสบกราณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,Solid Work ได้ระดับดีมาก

- มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการทำงาน

- สามารถวิเคราะห์ และ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานประสบผลสัมเร็จ

- หากเคยผ่านงานด้านออกแบบอุตสาหกรรมทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • การอบรมทักษะต่างๆ 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-13 วัน (วันหยุดพักร้อน)
 • เงินสวัสดิการงานแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปณกิจศพ บิดา-มารดา
 • เงินช่วยเหลือกรณีมีบุตร
 • ค่าอาหาร
 • เบี้ยขยัน 
 •  OT
เกี่ยวกับบริษัท
We, member of TOSHIBA Group and operating the BOI priviledge promoted business located at the Bangkadi Industrial Park, Pathumthani Province, are looking for the energetic & caliber person to join our company 
 
ที่อยู่ : 144/1 Moo 5 Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, T.Bangkadi, A. Muang, Pathumthani 12000
โทรศัพท์ : 0-2501-1400-18
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Refrigerator)