หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรออกแบบ

Design Engineer
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สร้างแบบผังหรือออกแบบโครงสร้าง และอื่นๆ โดยใช้ CAD (2D/3D)
- สร้างแบบผังหรือออกแบบโครงสร้างงานเหล็กในรูปแบบ 2D / 3D สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
- ทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่า การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการ
- ประสานงานกับทีมออกแบบคนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตและการออกแบบของบริษัทฯ
- สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับผู้จัดการโครงการและผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านวิศวกรรม
- ออกไซต์งานก่อสร้างเพื่อเข้าใจโครงสร้างหน้างานและพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ) โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานวิศวะและงานออกแบบโครงสร้าง
- มีความรู้และประสบการณ์ ในเรื่องการประมาณราคาสำหรับโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก
- สามารถใช้งาน Computer และ Software ที่เกี่ยวข้องกับงาน ในการวิเคราะห์และออกแบบทางด้านวิศวกรรม เช่น Auto Cad (LT, Civil3D), Tekla, BIM เป็นต้น
- สามารถออกแบบโดยแนวคิดและรายละเอียดสำหรับเสนอราคาการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างทั้งงานคอนกรีตและงานเหล็ก
- สามารถทำงานด้วยตนเองได้และจัดระเบียบและปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ
- สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับกับทีมอื่นๆ ได้ เช่น ทีม M/E ทีมสถาปัตยกรรม ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและการที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด (PGP) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดิน งานวางท่อส่งน้ำมัน/แก๊สฯ ทางบริษัท PGP กำลังรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้ เพื่อไปปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดินสำหรับรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ และนำสายไฟลงใต้ดินของการไฟฟ้าฯ ในกรุงเทพและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุรวัฒนื
ที่อยู่ : บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด 2034/69-70 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 063-393-4335
โทรสาร : 044-312-892
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด