หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรเขียนแบบ

Engineer
บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานออกแบบ, เขียนแบบ, ประเมินราคางาน,ควบคุมงานประจำโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติ

เพศ  ชาย-หญิง

อายุ 22  ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office  , โปรแกรมในการเขียนแบบ เช่น Autocad / Solid work / Auto pipe

มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้งานและรับผิดชอบงานได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

We, Demier have capacity of Electrical,Instrument and Control system work for many Applications.

We, Demier have achieved the design, Supply and Service of high integrity and reliabilrty   system in  industrieswhere the ultimate requirement is reliabilrty safety, qualityand accurate control of  process plant and equipment together with the protection of person ans plant.
  

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 97/1 Soi Ladprao 114 Ladprao RD., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3229-30
โทรสาร : 0-2934-3228
โฮมเพจ : http://www.demier.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด