หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล

Mechanical Engineer
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การผลิต
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการการผลิต

- ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์และปรับปรุงสูตรการผลิต

- นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมโรงงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ด้านเครื่องจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Night Shift
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • คูปองอาหารกลางวัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • รถรับ-ส่ง พนักงาน
 • รถรับส่งพนักงาน
 • วันหยุดประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

GREEN RIVER is a well-established manufacturer of utilization of rubberwood for various divisions of industry. The enterprise was founded in 2000 January and started firstly to build sawmill and construct sawing/forming machines of rubber log, timber, and lumber for wood-based production industry in Asia pacific countries.
 
Followed the success, Green River has accumulated great precision knowledge and experience and then moved toward particleboard business in 2004. Nowadays, Green River has become one of the leading wood-based panel manufacturers in Thailand. Furthermore, it’s success to build up powerful wide network with local rubber wood vendors in south Thailand, to own the cornerstones of competitive advantage: non-deficient offering from the natural rubber forest resource.
 
Rubber wood is an important wood to the Thai economy, creating sizable revenue to the country each year. Due to the overseas short supply of rubber wood to the furniture and other wood-based production industry, the Thai rubber wood has a bright growth potential in the future, as the demand for the product increases every year.
 
With the growing trend of the world consumers towards natural, green surrounding and environment, Green River certainly answers these needs and will have bright prospects in years to come. In addition, Green River products have won wide reputation and honors from a broad range of the customers, especially within Malaysia, China, Southeast Asia and Europe. Based on such accomplishment, among the competitive market, Green River has established its leadership in the sawn-timber and particleboard provider, and constantly endeavoring high quality and considering customers' satisfaction as the first priority and ultimate goal.

 
ที่อยู่ : 222 Mu.4, T.Thachang, A.Bangklum Songkhla 90110
โทรศัพท์ : 074-328-943,093-586-8857
โทรสาร : 074-268-776,074-328-947
โฮมเพจ : http://www.greenriverholding.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด