หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถของเครื่องจักรเรือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรือ

3. วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจีกรเรือที่เกิดขึ้น

4. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรือ

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล

2. มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต

3. รักงานช่าง และสนใจด้านวิศวกรรม

4. ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

5. ออกแบบเครื่องกลได้ดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร เรือ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเรือ
สวัสดิการ
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป)
- เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ)
- เงินค่าคอมมิทชั้น (บางตำแหน่ง)
- เงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (ตามเงื่อนไข)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไข)
- เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
- สวัสดิการอาหาร 
- ที่พักพนักงาน (ตามเงื่อนไข)
- ค่าเครื่องนอน (ตามเงื่อนไข)
- เครื่องแบบ
- สวัสดิการเงินกู้
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
- ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
 
ที่อยู่ : 281 ซอย สุทธิพงศ์ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2277-4488
โทรสาร : 0-2277-8511
โฮมเพจ : http://www.rajaferryport.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)