หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า / และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

Mechanical Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (คันนายาว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ออกแบบและให้คำปรึกษางานด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อม
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 550)
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรืองานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาแนบหลักฐานการสมัครงาน ดังต่อไปนี้


- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
- สำเนาผลการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- เอกสารทางทหาร
- Toeic (ถ้ามี)
- ใบ กว.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คันนายาว)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
    Since January 14, 1976;Environmental Engineering Consultants-EEC, practicing MEP engineering consulting service, is now EEC Engineering Network has been advanced through spirit of continuous learning organization. In 2015, we had moved to EEC Academy building and inaugurate our 40 years anniversary.

    We have been surfed through series of changes and crisis; once diversify as a group of companies including construction management (EEC-CM) and Industrial engineering (EEC-IE). Today,EEC includes MEP engineering consulting service EEC Engineering Network/international consulting company EEC-Lincolne scott (once as EEC-WSP)/ and green and energy consulting company Green companion (once as BMC).

    EECs are leading sustainable design consultants with several in-house TREES APs and LEED APs. We involves in green certification Program, national energy planning and smart city development;advancing on advanced technology including power generation, combined heat and power, district cooling and heating system, energy storage, smart grid and energy management system. We are also competent on low cooling load HVAC design, humidity control, clean room, advanced plumbing system, safety and security system.

    Our long list of references include Super tall buildings, Observation tower, Mass transit system, Airport, Hanger,Cargo terminal, JCI certified Healthcare and Hospitals, 5-6 stars chain Hotels,Data centers, Laboratories, TV broadcast station and studio, mega Shopping centers, Convention and exhibition center, Sport complex Education center, mega Government office complex, high-end Residential and large Industrial development.

    We have experienced in Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Dhaka, Iraq,Cambodia, and Myanmar. 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No. 40 EEC Academy Building, Soi Ramindra 97,Ramindra Rd., Kannayao, Kannayao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2005-2900
โทรสาร : 0-2005-2915
โฮมเพจ : http://www.eec.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด