หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรแม็คคาทรอนิกส์ & และวิศวกรเครืื่องกล (ปากช่อง นครราชสีมา)

Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บรรจุภัณฑ์
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรเพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุง

- วางแผน ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้สม่ำเสมอ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายของเครื่องจักร

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-  เพศชาย (ไม่มีภาระทางทหาร)

-  อายุ  20 ปีชึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  วิศวะแม็คคาทรอนิกส์ /วิศวกรเครื่องกล

-  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  1 ปีขึ้นไป

-  มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO 9001 และการจัดการเอกสาร

-  มีความรู้ระบบ PCL และระบบคอนโทรลในโรงงาน สามารถอ่านวงจรของเครื่องจักรได้ (แมคคาทรอกนิกส์)

-  มีพื้นฐานด้านช่างเป็นอย่างดี  

-  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี

-  เข้าใจระบบเครื่องจักรเป็นอย่างดี  ( เครื่องกล)

-  มีความเข้าใจในการตั้งและการควบคุมการใช้งบประมาณ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ของขวัญวันเกิด
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • อาหารฟรี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายฟิล์มยืดพลาสติก M-Wrap ที่ใช้ในการถนอมอาหารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมากว่า 30 ปี จนได้ก้าวมาเป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมค้าปลีก รวมถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ทวีปออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตฟิล์มยืด M-Stretch ที่ใช้ในการห่อหุ้มวัสดุ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนพาเลทที่ใช้ในวงการโลจิสติกส์ระดับโลก จนทำให้บริษัทฯได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการขยายประเภทบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภค และบริการต่างๆมากมายเพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ๆมีศักยภาพต่างๆทั่วประเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรจำนวนมากเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และเพื่อสร้างให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ต่อไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Santi
ที่อยู่ : 3075/1-2 Sukhumvit Rd., Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2741-8444
โฮมเพจ : http://www.mmpcorp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด