หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรและช่างเทคนิค

Engineer or Technician
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, อุดรธานี, อุบลราชธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตำแหน่ง
(สำนักงานบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนครพนม ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ฯ)
2. ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตำแหน่ง
(สำนักงานบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมา ครอบคลุมจังหวัด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ฯ)

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย

- มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

- สามารถเดินทางไปทำงาน และหรือประจำอยู่ในจังหวัดต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายได้

- หากมีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับการพิจารณาก่อน

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานจะได้รับ

การสอนงานต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตระดับโลก และมาตรฐาน ISO9001 และ ISO27001

เงินเดือน สวัสดิการ โบนัสประจำปีและ การประกันสุขภาพของ BUPA ตามที่บริษัทและกฏหมายกำหนด

การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ

สมัครด่วนโดยส่งประวัติ (CV) พร้อมวุฒิการศึกษาที่ hrd@lanna.co.th ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, อุดรธานี, อุบลราชธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลานนาคอม จำกัด www.lanna.co.th ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัคร วิศวกรและช่างเทคนิค (Engineer or Technician) จำนวน 4 ตำแหน่ง 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
โทรศัพท์ : 053-441-480
โทรสาร : 053-426-100
โฮมเพจ : http://www.lanna.co.th