หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโครงการ

Project Engineer
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ทั้งงานอาคาร ถนน และงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม สเป็คงาน และแผนงาน

- วางแผนการจัดการโครงการ ดำเนินงานตามแผนงานให้เสร็จทันตามสัญญา

- ประเมินงาน ราคา ควบคุมคนงานก่อสร้าง

- ประสานงานหน้างาน แก้ไขแบบงานก่อสร้าง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ประสานงานผู้รับเหมาช่วง

- วางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ

- จัดทำและรายงานความคืบหน้า ให้กับผู้บริหาร และ ผู้ว่าจ้างรับทราบ

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 30-35 ปี 

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึนไป

- ทำงานประจำไซต์งาน ต่างจังหวัดได้

- ใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้

- ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้

- ใช้งานโปรแกรม Microsoft Project ได้

- มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

- มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน

- ขับรถยนต์ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานอาคารประกอบ  ฟาร์ม ถนน บ่อเก็บน้ำ และงานโครงสร้างทุกชนิด ให้บริการทั้งหน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชนชั้นนำ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยภูมิ และ จังหวัดอื่นๆในภาคกลาง 
ที่อยู่ : เลขที่ 19/4 หมู่ที่ 5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 086-330-5578
โฮมเพจ :