หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโครงการ

Project Engineer
บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนงานและบริหารหน่วยงาน ดูแลความเรียบร้อยและความความคืบหน้าของหน้างานให้เป็นไปตามแผนงาน
- จัดทำรายงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์,เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

คุณสมบัติ

-  มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพ

-  สามารถถอดแบบก่อสร้าง,ประมาณราคางานได้

-  จัดทำรายงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS,Word,Excel ได้

-  สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

-  สามารถใช้โปรแกรม MS.Project ได้

-  มีประสบการณ์การทำงานตึกสูง

-  มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และขยัน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างออกแบบ เขียนแบบอาคาร 
ที่อยู่ : 28/13 หมู่10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076-381-895
โทรสาร : 076-381-894
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด