หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโครงการ

Project Engineer
บริษัท แพลท เนรา จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมทีมงานในส่วนติดตั้งของงานโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และด้านอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด วางแผนงานให้มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการจัดสรรและควบคุมงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และพัฒนาระบบงานและทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรวบรวมและออกแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนำส่งได้ทันตามกำหนดเวลา มีรายละเอียดงานดังนี้

- วางแผน ควบคุม เวลา ต้นทุนโครงการ ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานโครงการ

- ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก, แผนงานย่อย, แผนงานประจำเดือนของผู้รับเหมาต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง และจัดทำแผนงานทั้งโครงการ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมดูแลและจัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง

- ติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาพร้อมให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

- ภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือหญิง สัญชาติไทย 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 3 ปี เกี่ยวกับการทำงานด้านการบริหารโครงการ หากเกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างได้ดี

- สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ computer programme ได้ทั้ง Auto Cad, 3D, Microsoft Window, และ Excel เป็นต้น

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย TCP/IP และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Windows Server และ Linux เป็นอย่างดี

- มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Software, Network รวมถึงระบบ Mail Server, Web Server, Database Server, VM ware ESXI , Storage, Hyper V , Windows server, Network Switch, Wireless 

- ติดตั้งและดูแลระบบ System ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้พัฒนาซอฟแวร์

- หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น PHP, Javascript, ฯลฯ หรือสามารถอ่านและทำความเข้าใจ source code ของซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้งานได้ จะได้รับเป็นจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Platt Nera Co.,Ltd. is a leading, dynamic IT company that provide End-to-End Solution that provide professional team to manage Financial Project to deliver service demand.

We are the expertise for Electric Payment Channel Solution, Core Banking Solution to both government bank and non-government bank in Thailand.

We are looking for persons who are qualified for the following position.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Suvaphat and Khun Supitcha
ที่อยู่ : 170/9-10 4th Fool Ocean Tower 1 Soi Sukumvit16 (Sammit), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-9922
โทรสาร : 0-2661-9933
โฮมเพจ : http://www.plattnera.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แพลท เนรา จำกัด