หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา

Civil Engineer
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง
 • ประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้างเพื่อสรุปความก้าวหน้าพร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรค
 • ถอดแบบ ประมาณราคานำเสนอผู้จัดการโครงการสำหรับว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงรายย่อย
 • วางแผนสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ทำงานเข้าโครงการฯ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานกับกรมชลประทานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ภาษาสื่อสารจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา 
 • ค่าคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : 33 / 4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์แกรนด์พระราม 9 อาคาร เอ ชั้น 17 แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม.10310
โทรศัพท์ : 02-053-5861-2
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)