หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา

Civil Engineering
บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลควบคุมด้านการผลิต และโครงสร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

2. ดูแลด้านเอกสารรายการคำนวน

3. รับสามารถรับรองลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รัฐได้คุณสมบัติ

1. อายุตั้งแต่ 25 - 40 ปี

2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.(ขึ้นไป หรือเทียบเท่า) - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

3. ในกรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านก่อสร้าง

5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6. มีบุคลิกภาพดี  และมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 6 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
1. มีที่พักอาศัย
2. มีประกันสังคม
3. มีประกันอุบัติเหตุ
4. ปรับเงินเดือนหลังผ่านช่วงทดลองงาน (ขึ้นกับตำแหน่งงาน และการประเมินผลงานำ)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต ได้เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 2540 (1997) จนถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ ตำบล ลาดใหญ่ ฮำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม บริษัทได้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงของหน่วยราชการต่างๆ, กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท ,สำนักการโยธา ,  สำนักระบายน้ำกทม. , กรมโยธาธิการและผังเมือง , กรมชลประทาน  ประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง , เสาเข็มเขื่อน , แผ่นพื้นสะพาน ,  Plank Girder , Box Girder , I - Girder , เสาเข็ม Sheet Pile และตามแบบเฉพาะของโครงการ 
ที่อยู่ : 157 หมู่ 11 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-720-264-5
โทรสาร : 034-720-266
โฮมเพจ :