หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง

Civil Engineer
บริษัท วิญญูกรุ๊ป จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล, อยุธยาและภาคกลาง, ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. บริหารจัดการงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยจัดหาผู้รับจ้าง ควบคุมงาน งบประมาณระยะเวลาดำเนินการ ข้อกำหนดของงาน และคุณภาพของโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด ตรวจงานก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง
 2. จัดทำรายงาน แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 3. ควบคุมการทำงานของหัวหน้าช่างในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 4. ดูแลเครื่องมือ วัสดุ ในแต่ละโครงการ และส่วนกลาง ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานและดูแลให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 5. ประมาณการวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ และดำเนินการประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่บริหารส่วนกลาง (จัดซื้อ)
 6. ประเมินการทำงานของพนักงานในแต่ละโครงการ เป็นรายเดือน
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กรณีที่ต้องให้ความช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 29-35 ปี ขึ้นไป
 2. ประสบการณ์ ในงานก่อสร้างโครงสร้างหรืองานระบบ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาโยธา)
 4. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของคนงานและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน และได้ตามแผนงาน
 5. ทำงานเชิงรุกมีความอดทนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 6. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 7. มีใบ กว.
 8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 9. เป็นโปรเจ็คไซด์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล, อยุธยาและภาคกลาง, ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วิญญูกรุ๊ป จำกัด (Winyu Group., Ltd.) เริ่มต้นกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และเติบโตเรื่อยมา จนก่อตั้งบริษัทจำกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในปี พ.ศ.2556 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทของเรา ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งสร้างช่องทางในการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่อยู่เสมอ

วิสัยทัศน์
นอกจากความสำเร็จ ที่เรามุ่งมั่นสร้างบริษัทของเราให้อยู่ในระดับมาตรฐานของธุรกิจ เรายังมองถึงระดับภูมิภาค และเรายังมุ่งเน้นในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพที่ดี จะนำไปสู่คุณภาพงานที่ดียิ่งขึ้น

ทีมงานของเรา
ทีมงานของเราได้รับการคัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านก่อสร้างอาคารโรงงาน และด้วยรูปแบบการบริหารงานที่ให้หัวหน้างานผู้มีความชำนาญในแต่ละสาขารับผิดชอบ และขึ้นตรงกับฝ่ายบริหาร จึงทำให้ทีมงานของเราใช้ประสิทธิภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจคุณภาพงานของเราได้อย่างมั่นใจ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล บุญสวัสดิ์
ที่อยู่ : 18/12 หมู่บ้านเวร่า บิสเน็ท ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-9150105
โทรสาร : 02-9150106
โฮมเพจ :