หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา งานออกแบบ / งานควบคุมงาน

CIVIL ENGINEER
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สามารถออกแบบเบื้องต้น และเรียนรู้ การออกแบบรายละเอียด การจัดทำปริมาณงานและประมาณราคา ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม รวมถึงเทคนิคต่างๆในวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบงานทาง / Civil 3D / AutoCad ได้ จะได้รับการพิจารณา

3. มีประสบการณ์ งานควบคุมงานก่อสร้างงานถนน สะพาน ทาง สนามบิน รถไฟ รถไฟฟ้า 10 ปีขึ้นไป

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ 

1.เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30  ปีขึ้นไป

2.วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา ขึ้นไป  (มีใบกว.)

3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบได้

4.มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

5.มีประสบการณ์ผ่านงานบริษัทวิศวกรรม หรือ บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
เกี่ยวกับบริษัท

Asian Engineering Consultants Corporation Limited (AEC) was founded in 1977 by a group   of Thailand's leading professional civil and structural engineers to offer consulting services for major public and private construction projects, many of them financed by international funding agencies.   Since then, AEC has grown rapidly to become a large firm employing almost 400 people. The firm has successfully completed several multi-billion Baht projects ranging from feasibility studies to detailed design and construction supervision. The hallmarks of AEC's success are attributable to the breadth and depth of its management and professional staff, the confidence shown by clients and international financial institutions, its affiliation with recognized specialists and companies, the modern facilities it maintains, and its extensive experience in all areas of economic evaluation, detailed engineering design, construction supervision and project management.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Manager
ที่อยู่ : 90/18-20 9th Floor, Sathorn Thani Bldg., North Sathon Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2636-7510
โทรสาร : 0-2236-6086
โฮมเพจ : http://www.aec-th.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด