หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา

Civil Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
2. สามารถถอดแบบและประเมินราคางานเบื้องต้นได้
3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
5. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
6. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
7. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
3. มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. เพศชายเท่านั้น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบควบคุมภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น 
ชื่อผู้ติดต่อ : Supattra
ที่อยู่ : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 16B1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8588
โทรสาร : 0-2618-8589
โฮมเพจ : http://www.ptsadvanced.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด