หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา

Civil Engineer
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , การค้า/นำเข้า/ส่งออก , ไอที - อินเทอร์เน็ต
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมติดตามงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน
- ตรวจสอบคุณภาพของโครงการต่างๆ QC ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานโครงการที่กำหนดไว้
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
(เป็นพนักงานสัญญาจ้างโครงการ)
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 7-15 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ภาคีวิศวกร หรือสามัญวิศวกร
- สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Ms Project, Auto Cad, S-CURVE
- สามารถประจำที่ไซด์ สนามบินสุวรรณภูมิได้
- มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 7 - 15 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

Loxley Public Company Limited was founded in the year 1939 under the name Loxley Rice Company ( Bangkok ) Limited as a joint venture between Ng Yuk Long Lamsam and Andrew Beattie of W.R Loxley Company of Hong Kong. The original activities of the company consisted mostly of the export of primary products from Thailand such as rice and lumber.

In 1957 the firm was renamed as Loxley ( Bangkok ) Company Limited. The main business of Loxley had shifted by then to the import and sale of industrial products and advanced technology products. 

Loxley has not ceased to grow and transform itself over the years until the present. The company now engages in numerous joint ventures with large foreign corporations. On April 1 , 1993 it became a public company by the name of Loxley Public Company Limited, and was subsequently admitted as a member of the Stock Exchange of Thailand. Its shares began to be traded on January 25, 1994 under the designation " LOXLEY " in the commercial group of stocks.

Loxley is well renowned for its long business experience and operational efficiency, which have ensured progress and stability for the company over more than 66 years. With these qualities, Loxley is well poised for further growth in the years to come.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : พรประทาน
ที่อยู่ : 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-348-8368
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)