หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรโยธา QS,QA,QC (ฉะเชิงเทรา)

Civil Engineer
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา : ผู้จัดการอาวุโส / ผู้อำนวยการ

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา : วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน QS.QA.QC / เจ้าหน้าที่ QS.QA.QC

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

1.) รับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1.) จัดทำงบประมาณของโครงการใหม่

2.) ตรวจสอบและอนุมัติผลงานของผู้รับเหมา

3.) ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด

4.) ตรวจสอบติดตามและให้ให้คำแนะนำในเรื่องการควบคุมวิเคราะห์การใช้งบประมาณ

5.) ประชุมหน่วยงาน, ให้ความเห็น และประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานน้อยที่สุด

6.) ประสานงานในเรื่องแบบการก่อสร้างและเทคนิคงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงานและผู้บริหารโครงการ

7.) ตรวจสอบคุณภาพของงาน,ควบคุมงบประมาณของโครงการ

8.) สามารถริเริ่มนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.) ให้บริการลูกค้า โดยให้ข้อมูลในงานวิศวกรรมและให้คำแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง

10.) ออกแบบประมาณราคา และถอดปริมาณวัสดุ

11.) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่

12.) ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

วุฒิการศึกษา ( Education Background )

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

1.) ประสบการณ์ ด้านบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี / ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

2.) เคยผ่านงานบริษัท Developer

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)

1.) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Acad ,Ms. Project และสามารถใช้จดหมายตอบโต้ E-Mail ได้

2.) มีความสามารถการบริหารงานโครงการ มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการเจรจา

3.) เข้าใจกระบวนการจัดการคุณภาพ นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงานและตรวจสอบประเมินคุณภาพ

4.) ให้มีความรู้สึกนึกถึงความเป็นเจ้าของ และศึกษานำเสนอข้อมูลปัจจัยต่างๆที่ทำให้ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้

5.) มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของทีม

        

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)