หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Electricity Supervisor

วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด/บริษัท โชคชัย โมดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การคมนาคมขนส่ง , การผลิต
ชัยนาท, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ้า ควบคุมงานและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภค ได้แก่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ตู้คอนโทรล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Bio Generator เป็นต้น ดำเนินงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคทั้งหมด ตรวจสอบ ซ่อมแซม ถอด ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนงานทางด้าน Biogas เช่น ปั๊มน้ำ วาล์ว ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานการทำงานที่กำหนด


คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี 2. มีประสบการณ์

2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

3. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ออกแบบระบบไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์

5. เขียนแบบร่างแบบวาด และแผนทางไฟฟ้า

6. รู้ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบตู้Controlและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

7. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

8. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเเละมีความอดทนต่อสภาวะกดดันสูง

9. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ชัยนาท, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD/IPD)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับประจำปี
 • ฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาบวช
 • วันลากรณีต่างๆ
 • สันทนาการ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยง
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัส
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
บริษัท ทำธุรกิจส่งออกสินค้ามันสำปะหลังแปรรูป เป็นธุรกิจครบวงจร มีโรงงานผลิต ท่าเรือส่งออกเอง 
ที่อยู่ : 71 Soi Saladaeng 1/1 Saladaeng Road. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-4488 #350,0-2235-8048, 0-2235-8414
โทรสาร : 0-2237-5545
โฮมเพจ : http://www.kengsenggroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด/บริษัท โชคชัย โมดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด